Uslovi i odredbe

Hvala vam što ste odabrali naše proizvode i usluge.

Pristupanjem i korišćenjem ove stranice sa vase strane podrazumeva se prihvatanje dole navedenih uslova i odredaba. Za najbolju upotrebu sajta, preporučljivo je da pažljivo pročitate sve uslove i odredbe.

Kompletan sadržaj ovog sajta, tekstovi, grafika, fotografije, softver, logotipi i bilo koji drugi materijal koji su prisutni na sajtu zaštićeni su Zakonom o autorskim pravima i vlasništvo su TeraSteel-a ili njegovih ekspozitura ili partnera. Niti jedan materijal na ovoj stranici se ne može reprodukovati (u celosti ili delimično) ili modifikovati bez pismenog odobrenja od strane TeraSteel-a.

Korisnici koji reprodukuju ili modifikuju materijale sa ove stranice, snosiće posledice, u skladu sa zakonima Republike Ruminije i Međunarodnim ugovorima o autorskim pravima. Svaki potencijalni spor u vezi sa ovom stranicom je pod nadležnošću osnovnih sudova u Republici Rumuniji, gde se nalazi sedište TeraSteel-a.

Imajući u vidu sve što je gore navedeno:

  • Kopiranje, umnožavanje, distribucija, arhiviranje ili zadržavanje materijala i informacija koje postoje na ovoj stranici na bilo koji način, osim onih uključenih u odeljku Preuzimanje;

  • brisanje ili modifikovanje, na bilo koji način objavljenih materijala i informacija, ili pokušavanje izvršenja bilo koje od ovih radnji;

  • pokušaj intervencije bilo kojim sredstvima u sadržaju ove stranice;

  • pokušaj skeniranja, ispitivanja ili testiranja bez autorizacije ranjivosti bilo kog TeraSteel sistema ili pristup bilo kojoj TeraSteel mreži ili serverima koji nisu javni

  • Korišćenje bilo koje e-mail adrese objavljene na sajtu, bez pismene saglasnosti njihovih vlasnika, za distribuciju na mail-ing liste, za spamovanje ili za bilo koju drugu svrhu, osim slanja legitimnih ličnih elektronskih poruka

Kršenje bilo kojeg od ovih pravila podrazumeva građansku ili krivičnu odgovornost. TeraSteel će istražiti činjenice koje uključuju takva kršenja i može sarađivati sa pravnim organima u istraživanju odgovornih korisnika.

Informacije o proizvodu

TeraSteel ulaže sve napore da vam sa maksimalnom preciznošću predstavi boje, specifikacije i opis proizvoda. Međutim, zbog velike količine podataka, informacije o proizvodu mogu ponekad biti netačne. Takođe, boje koje vidite na monitoru mogu se razlikovati od stvarnih boja proizvoda.

Kolačići
Sajt www.TeraSteel.rs koristi ograničen broj kolačića kako bi pojednostavio pretraživanje u zavisnosti od potreba i očekivanja korisnika. Kolačić je mala datoteka koja će biti sačuvana na vašem računaru, mobilnom terminalu ili drugoj opremi korisnika koji pristupa Internetu. Sami kolačići ne zahtevaju da se koriste lični podaci i neidentifikuju korisnike interneta.

Prilikom pristupa TeraSteel.rs sajtu internet pretraživač će tražiti da sačuva kolačiće u memoriji računara. Informacije koje prikupljaju kolačići potrebne su da bi se povećala brzina pristupa stranicama za naredne posete, ali i za personalizovanje iskustva u pretraživanju.

Slanje poruka ili online zatheva za ponudu

Uz svako slanje online poruka ili zahteva za ponudu slažete se da pružite istinite, tačne, aktuelne i potpune informacije o vama, u skladu sa specifikacijama u odgovarajućim obrascima, a prihvatate da date te informacije ispravno i u potpunosti.

Ako smatramo da se ova obaveza ne poštuje, zadržavamo pravo blokiranja pristupa našim uslugama bez prethodne najave, na određeni ili neodređeni vremenski period.

Poverljivost ličnih podataka

TeraSteel se obavezuje da poštuje privatnost kupaca i korisnika svog sajta i obavezuje da ne prenosi lične podatke kupaca ili korisnika svog sajta trećim licima.

Kada želite poslati poruku ili online zahtev za ponudu sa ove stranice, od vas će biti zatražene sledeće informacije: ime, kompanija, broj telefona, broj faksa i adresa e-pošte. Pružanjem takvih podataka prihvatate da TeraSteel ima pravo da obrađuje lične podatke dok saglasnot nije povučena s druge strane.

TeraSteel će obraditi lične podatke korisnika sajta samo za navedene svrhe ovog sajta, da pošalje odgovor korisnika na postale poruke ili na zahteve za ponudu.

Skrećemo pažnju pojedinih korisnika da imaju sledeća prava prema Oderdbi EU br. 679/2016: pravo na pristup (informacije o obradi podataka), pravo na ispravku ličnih podataka, pravo na brisanje ličnih podataka, pravo da ograničienu obradu, pravo na prenos ličnih prava, pravo na povlačenje saglasnosti u bilo koje vreme, pravo podnošenja pritužbe nadležnom organu.


Zabranjeno pružanje usluga preprodaje

Ovim putem vi se slažete da nećete reprodukovati, duplirati, kopirati, prodavati, preprodati ili eksploatisati bilo koji deo usluga, korišćenje usluga ili pristup uslugama koje je TeraSteel omogućio preko stranice.Konačne odredbe

TeraSteel zadržava pravo da izvrši bilo kakve promene ovih uslova i odredbi, kao i bilo kakve izmene bilo kada na sajtu bez prethodnog obaveštenja korisnika ili da, u bilo koje vreme, privremeno ili trajno, prekida, delimično ili potpuno, usluge koje su dostupne putem ove stranice, sa ili bez prethodnog obaveštenja.

TeraSteel ne snosi odgovornost prema vama ili bilo kojem trećem fizičkom ili pravnom licu, za bilo kakvu izmenu, suspenziju ili prekid informacija i / ili usluga dostupnih na sajtu. Novi termini stupaju na snagu od vremena kada su objavljeni na web stranici i kada nisu retroaktivni.

TeraSteel S.A.
•Sedište: “TERASTEEL DOO LESKOVAC SIME POGAČAREVIĆA 5, 16000 LESKOVAC, SRBIJA
•Email: marketing@terasteel.ro
•Tel: 0263/238 202
•Faks: 0263/342 276
•Matični broj privredni registar: J06/1009/1994
•PIB: RO6694483
•Upisani i uplaćeni društveni kapital: 9.736.225 Ron