Uslovi i odredba

Hvala vam što ste odabrali naše proizvode i usluge.

Pristupanjem i korišćenjem ove stranice podrazumeva prihvatanje od vaše strane dole navedenih uslova i odredba. Za najbolju upotrebu sajta, preporučljivo je da pažljivo pročitate sve uslove i odredbe.

Celi sadržaj ovog sajta, tekstovi, grafika, fotografije, softver, logotipi i bilo koji drugi materijal koji su prisutni na sajtu zaštićeni su zakonom o autorskim pravima i vlasništvo su TeraSteel-a ili njegovih podružnica ili partnera. Nijedan materijal na ovoj stranici se ne može reproducirati (u celosti ili delimično) ili modifikovati bez pismenog odobrenja od strane TeraSteel-a.

Korisnici koji reprodukuju ili modifikuju materijale sa ove stranice, snosiće posledice, u skladu sa zakonima Rumunije i Međunarodnim ugovorima o autorskim pravima. Svaki potencijalni spor u vezi sa ovoj stranici je pod nadležnošću osnovnih sudova u Rumuniji, gde ima TeraSteel sedište.

Imajući u vidu sve što je gore navedeno:

  • kopiranje, umnoženje, distribucija, arhiviranje ili zadržavanje na bilo koji način materijala i informacija koje postoje na ovoj stranici, osim onih uključenih u odeljku Preuzimanje;
  • brisanje ili modifikovanje, na bilo koji način objlavljenih materijala i informacija, ili pokušavanje izvršenja bilo koje od ovih radnji;
  • pokušaj intervencije bilo kojim sredstvima u sadržaju ove stranice;
  • pokušaj skeniranja, ispitivanja ili testiranja bez autorizacije vulnerabilnost bilo kog TeraSteel sistema ili pristup bilo kojoj TeraSteel mreži ili serverima koji nisu javni
  • Korišćenje bilo koje e-mail adrese objavljene na sajtu, bez pismene saglasnosti njihovih vlasnika, za distribuciju na mailing liste, za spamovanje ili za bilo koju drugu svrhu, osim slanja legitimnih ličnih elektronskih poruka

Kršenje bilo koje od ovih pravila podrazumeva građansku ili krivičnu odgovornost. TeraSteel će istražiti činjenice koje uključuju takva kršenja i mogu sarađivati sa pravnim organima u istraživanju krivnih korisnika.

Informacije o proizvodu

TeraSteel ulaže sve napore da vam sa maksimalnom preciznošću predstavi boje, specifikacije i opis proizvoda. Međutim, zbog velike količine podataka, informacije o proizvodu mogu biti netačne ponekad. Takođe, boje koje vidite na monitoru mogu se razlikovati od stvarnih boja proizvoda.

Kolačice
Sajt www.TeraSteel.ro koristi ograničen broj kolačića kako bi pojednostavio iskustvo pretraživanja u zavisnosti potreba i očekivanja korisnika. Kolačić je mala datoteka koja će biti sačuvana na vašem računaru, mobilnom terminalu ili drugoj opremi korisnika koji pristupa Internetu. Sami kolačići ne zahtevaju da se koriste lični podaci i neidentifikuju korisnike interneta.

Prilikom pristupa na TeraSteel.ro sajtu internet pretraživač će tražiti da čuva kolačiće u memoriji računara. Informacije od kolačića su potrebne da bi se povećala brzina pristupa stranicama za sledeće posete, ali i za personaliziranje iskustva u pretraživanju.

Slanje poruka ili online zatheva za ponudu

Uz svako slanje online poruka ili zahteva za ponudu slažete se da pružite istinite, tačne, aktuelne i potpune informacije o vama, u skladu sa specifikacijama u odgovarajućim obrascima, a složite se da date te informacije ispravno i u potpunosti.

Ako smatramo da se ova obaveza ne poštuje, zadržavamo pravo blokiranja pristupa našim uslugama bez prethodne najave, na određeni ili neodređeni vremenski period.

Poverljivost ličnih podataka

TeraSteel se obavezuje da poštuje privatnost kupaca i korisnika svog sajta i obavezuje da ne prenosi lične podatke kupaca ili korisnika svog sajta trećim licima.

Kada želite poslati poruku ili online zahtev za ponuju sa ove stranice, od vas će biti zatražene sledće informacije: ime, kompanija, broj telefona, broj faksa i adresa e-pošte. Pružanjem
takvih podataka pristanete na to, tako da će TeraSteel imati pravo da obrađuje lične podatke dok nije saglasnot povlačeno s druge strane.

TeraSteel će obdraditi lične podatke korisnika sajta samo za navedene svrhe ovog sajta, da pošalje odgovor korisnika na postale poruke ili na zahteve za ponudu.

Skrećemo pažnju pojedinih korisnika da imaju sledeća prava prema Oderdbi EU br. 679/2016: pravo na pristup (informacije o obradi podataka), pravo na ispravku ličnih podataka, pravo na brisanje ličnih podataka, pravo da ograniči obradu, pravo na prenos ličnih prava, pravo na povlačenja u bilo koje vreme saglasnosti, pravo podnošenja pritužbe nadležnom organu.


Zabranjeno pružanje usluga preprodaje

Ovim putem vi se slažete se da nećete reproducirati, duplirati, kopirati, prodati, preprodati ili eksploatisati bilo koji deo usluga, korišćenje usluga ili pristup uslugama koje je TeraSteel omogućio preko stranice.

Konačne odredbe

TeraSteel zadržava pravo da izvrši bilo kakve promene ovih uslova i odredbi, kao i bilo kakve izmene na sajtu bez prethodnog obaveštenja korisnika i u bilo koje vreme ili da, u bilo koje vreme, privremeno ili trajno, prekida, delimično ili potpuno, usluge koje su dostupne putem ove stranice, sa ili bez prethodnog obaveštenja.

TeraSteel ne snosi odgovornost prema vama ili bilo kojem trećem fizičkon ili pravnom licu, za bilo kakvu izmenu, suspenziju ili prekid informacija i / ili usluga dostupnih na sajtu. Novi
termini stupaju na snagu od vremena kada su objavljeni na web stranici i kada nisu retroaktivni.

TeraSteel S.A.
•Sedište: “TERASTEEL DOO LESKOVAC SIME POGAČAREVIĆA 5, 16000 LESKOVAC, SRBIJA
•Email: marketing@terasteel.ro
•Tel: 0263/238 202
•Faks: 0263/342 276
•Matični broj privredni registar: J06/1009/1994
•PIB: RO6694483
•Upiani i uplaćeni društveni kapital: 9.736.225 Ron