Sa tradicijom od preko 120 godina

Grupa TeraPlast je jedan od glavnih rumunskih proizvođača sistema u oblasti građevinarstva, instalacija i uređenja.

Grupa ima godišnji obrt od skoro 132 miliona € i ima proizvodne kapacitete na površini od preko 240.000 m2.

Investicije uložene u periodu 2007-2017 god.od iznose preko 73 de miliona € za razvoj i modernizaciju proizvodnih kapaciteta.

 


About Cookies

We use cookies for site functionality and to improve your website experience on terasteel.ro