2017

Rebranding kompanije Plastsistem koja postaje TeraSteel ; novo ime bolje predstavlja oblast delovanja, smernice budučeg  razvoja kompanije i pripadnost grupaciji.

 

TeraSteel Doo – Grupa TeraPlast je kupila fabriku termoizolirajućih panela Interlemind u Srbiji. Na taj način ostvarujemo bolje pokrivanje tržišta i prodaje na bivšem prostoru Jugoslavije.

2013

počinje proizvodnju pocinkovanih struktura, posle investiranja 2.5 miliona eura, financiranih 50% iz evropskih fondova, preko Operacionalnog Sektorijalnog Programa “Rast ekonomske rentabilitnosti ”. Tom investicijom TeraSteel može nuditi kompletan sistem za izgradnju hala.

 

2010

Pri kraju je modernizacija linije P.U.M.A posle investicije od  1.5 mil. eura. Tehnološka modernizacija generisaće rast produktivnosti i omogučiće da kompanija proširi svoju paletu proizvoda..

2008 – 2009

TeraSteel investira 1 mil. eura u razvoj proizvodnih kapaciteta.

2007

Kompanija se reorganizira da bi odvijala aktivnosti za proizvodnju termoizolirajučih panela sa jezgrom od poliuretanske pene, u momentu kada je  TeraPlast postala večinski akcionar sa učešćem od 70.42%.

1995 – 2006

U tom periodu kompanija TeraSteel odvija aktivnosti za proizvodnju injekcionih proizvoda,   PVC stolarije, a i  aktivnosti  za prodaju proizvoda koji su komplementarni portofelju TeraPlast.
Razvija se mreža distribucije otvaranjem komercijalnih centara u : Konstanci, Iasi, Galati i Oradea.

1994

Osniva se  Plastsistem (TeraSteel) koja ima kao akcionare TeraPlast sa 17.9% i nekoliko
fizičkih lica.
2017
2013
2010
2008-2009
2007
1994

About Cookies

We use cookies for site functionality and to improve your website experience on terasteel.ro