Prezentacija kompanije

TeraSteel je sastavni deo grupe TeraPlast, jedna je od glavnih isporučilaca panel sistema i kompletnih rešenja u oblasti metalnih konstrukcija i u građevinarstvu u Rumuniji.

Kompania TeraSteel investirala je konstantno u razvoj tehnologije, i sada ima kapacitet da proizvodi pocinkovane profile i termoizo-lirajuče panele sa poliuretanskom penom PUR i poliuretanskom vatrostalnom penom PIR, kao i čelične spojne elemente. Šta više,zahvaljujući tome što je deo Grupe Teraplast, kompanija TeraSteel dopunila je svoj program sa proizvodima matične kompanije, tako da sada klijentima može da nudi kompletna rešenja – Hale ključ u ruke

Fabrike TeraSteel se nalaze u Industrijskom Parku TeraPlast u Saratelu, okrug Bistrita-Nasaud (fabrika za proizvodnju termoizolirajučih panela) i u mestu Bistrita (fabrika za proizvodnju pocinkovanih profila).
Fabrike su opremljene tehnološkim linijama poslednje generacije koje dozvoljavaju realizaciju kvalitetnih proizvoda, što se tiče
tehničkih performansa i estetskog aspekta. Logistički i informatički smo opremljeni kako bi brzo odgovorili u obradi i proizvodnji porudžbina.

Komercijalno smo učvrstili pozicije na domaćem I medjunarodnom planu tako da uspešno poslujemo sa partnerima kako u rumuniji tako I u zemljama kao što su Madjarska, Češka, Slovakija, Ukrajina, Moldavija, Avstrija, Nemačka, Holandija, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska. Sada naša kompanija izvozi svoje proizvode u preko 20 zemalja.

Spoljna distribucija

Proizvodni pogoni

Proizvodi

TeraSteel stavlja vam na raspolaganje sve potrebne proizvode za izgradnju industrijskih I komercijalnih objekata

Hale na Ključ

Hale TeraSteel su modularni proizvod , trajni, lako se montira, lako se premešta, prilagodljiv za široku gamu potreba i zahteva.

About Cookies

We use cookies for site functionality and to improve your website experience on terasteel.ro