TeraPlast Grupa je najveći proizvođač građevinskog materijala sa rumunskim kapitalom. Njena misija je da obezbedi efikasna rešenja za ljude i životnu sredinu, kroz svoje visoko kvalitetne proizvode i usluge, kao i da omogući da Grupa uvek bude prisutna u službi svojih klijenata i partnera, posvećujući pažnju stalnom razvoju.   

Članovi grupe su: TeraPlast, TeraPlast Mađarska, TeraSteel, TeraSteel Srbija, TeraGlass i Wetterbest.

Sa tradicijom dužom od 120 godina, TeraPlast Grupa se uvek fokusirala na razvoj, inovacije i održivost. TeraPlast Grupa danas nudi kompletna rešenja u oblasti građevinarstva kroz svojih šest poslovnih linija: montaža i dizajn, stolarijski profili, PVC granule, termoizolacioni paneli, prozori i vrata i metalni crepovi. TeraSteel Srbija, je otvorena 2017. godine, prvi je rumunski proizvodni pogon u privatnom vlasništvu koji je otvoren u inostranstvu posle 1990. godine. Od juna 2008. godine, TeraPlast SA je na listi Bukureštanske berze pod simbolom TRP.

U poslednjih 10 godina, grupa TeraPlast je uložila preko 100 miliona evra i nakon razvijanja svojih izvoznih aktivnosti, njeni proizvodi su prisutni u preko 20 evropskih zemalja.