KARAKTERISTIKE:

 • Dužina: 20 metara;

 • Širina: 10 metara

 • Visina oluka: 4 metra

 • Pregrada: 5 metara

 • Opterećenje od snega: 200kg/m2

PAKET SADRŽI:

 • DEE projekat

 • Metalnu pocinkovanu konstrukciju

 • Poklopac panela od poliuretanske pene 40 mm - boje STANDARDNE

 • Četvorokomornu belu PVC stolariju

 • Profilna vrata za automobilski pristup

 • Transport

 NIJE UKLJUČENO: građevinska dozvola i odobrenje za gradnju/ugrađeni delovi/radovi na temelju i podovima/sistem za kišnicu/sve vrste instalacija/montiranje konstrukcija i panela; može se dogovoriti na zahtev klijenta o dodatnom trošku/istovarivanje

Proizvodni centar: Bistrița

KARAKTERISTIKE:

 • Dužina: 25 metara

 • Širina: 12 metara

 • Visina oluka: 4 metara

 • Pregrada: 5 metara

 • Opterećenje od snega: 200kg/m2

 

PAKET SADRŽI:

 • DEE projekat

 • Metalnu pocinkovanu konstrukciju

 • Poklopce panela od poliuretanske pene 40 mm - boje STANDARDNE

 • Četvorokomornu belu PVC stolariju

 • Profilna vrata za automobilski pristup

 • Transport

NIJE UKLJUČENO: građevinska dozvola i odobrenje za gradnju/ugrađeni delovi/radovi na temelju i podovima/sistem za kišnicu/sve vrste instalacija/montiranje konstrukcija i panela; može se dogovoriti na zahtev klijenta o dodatnom trošku/istovarivanje

Hale sa kancelarijskim delom i skladiste

KARAKTERISTIKE:

 • Dužina: 25 metara

 • Širina: 14 metara

 • Visina oluka: 4,8 metara

 • Lamela: 5 metara

 • Opterećenje od snega: 150kg/m2

 • Pod na prvom odeljenju (14x5m)

 

PAKET SADRŽI:

 • DEE projekat

 • Metalnu pocinkovanu konstrukciju

 • Poklopce panela od poliuretanske pene 40 mm - boje STANDARDNE

 • Četvorokomornu belu PVC stolariju

 • Profilna vrata za automobilski pristup

 • Transport

NIJE UKLJUČENO: građevinska dozvola i odobrenje za gradnju/ugrađeni delovi/radovi na temelju i podovima/sistem za kišnicu/sve vrste instalacija/montiranje konstrukcija i panela; može se dogovoriti na zahtev klijenta o dodatnom trošku/istovarivanje