Termoizolacioni panel za krov sa 3 rebra

Termoizolacioni panel za krov sa 3 rebra

Termoizolacioni krovni paneli IsoAc 3 sa poliuretanskom PUR penom i poliuretanskom PIR nezapaljivom penom  

IsoAc 3 panel je krovni panel sa 3 armaturna rebra. Može se koristiti za sve vrste konstrukcija gde je nagib krova veći od 7%. IsoAc 3 panel ima 3 rebra koja se protežu preko 1 m širine, čime se ispunjavaju zahtevi u smislu normalne snage, termoizolacije i estetike, i predstavlja praktično i ekonomično rešenje.  

Proizvodni centri: Bistrița/ Rumunija

 1. Ofarbani pocinkovani čelični lim prema važećim standardima EN 10143, EN 10346 i EN 10169. Mikro profili: STANDARDNI.
 2. Jezgro: PUR ili PIR poliuretanska pena (nije opasna i štetna).
 3. Zaptivci za fiksiranje: omogućavaju dobru termoizolaciju i zaptivanje spojnica.
 4. Zavrtanj za lim sa EPDM gumicom i zaptivkom.

Termoizolacijski krovni panel IsoAc 3 može se koristiti kao spoljašnji poklopac za širok spektar radova, kao što su:

 • Industrijske hale;
 • Šoping centri;
 • Magacini;
 • Gradilišna organizacija (montažni moduli); 
 • Hladnjače u prehrambenoj industriji;
 • Socijalno-kulturne zgrade (škole, kafeterije, sportske hale, itd.).
  •  

Dostupne širine

 • 30 - 150 mm.

Dostupne veličine:

 • Dužina: 2000-13500mm;
  • Dozvoljena odstupanja:
   • Za dužine manje od 3 m: ± 5 mm;
   • Za dužine veće od 3 m: ± 10 mm.
  • Širina: 1000 mm;
   • Dozvoljena odstupanja: ± 2 mm.

Napomena: IsoAc 3 termoizolacioni paneli do 15000 mm ili kraći od 2000 mm se mogu napraviti samo nakon prethodne konsultacije sa tehničkim sektorom.  

Glavne karakteristike IsoAc3 panela:

 • Smanjena težina, između 9-14 kg/m2;
 • Smanjeni koeficijent toplote u poređenju sa drugim građevinskim materijalima;
 • Ne propuštaju vazduh i vlažnost zbog velikog broja ćelija zatvorenih poliuretanskom penom.

Pribor

Proizvodi se isporučuju zajedno sa celokupnim priborom koji je potreban za montiranje:

 • Metalni pribor (delovi ploča) - isporučuju se u boji panela.
 • Delovi za fiksiranje

 

Pakovanje

IsoAc 3 termoizolacioni zidni paneli pakuju se po veličini i boji, direktno na proizvodnoj liniji i zaštićeni su rastegljivom folijom prilikom pakovanja kako bi se izbegla oštećenja ofarbanih strana. Broj panela u svakom paketu zavisi od njihove dužine i debljine. 

Termoizolacioni panel za krov sa 5 rebra

Termoizolacioni panel za krov sa 5 rebra

Termoizolacioni krovni paneli IsoAc 5 sa poliuretanskom PUR penom i poliuretanskom PIR nezapaljivom penom  

IsoAc 5 je krovni panel sa 5 armaturnih rebara za konstrukcije koje moraju biti visoko otporne i gde je nagib krova veći od 7%.

Proizvodni centri: Bistrița i Leskovac

Proizvodni centri: Bistrița i Leskovac

 1. Ofarbani pocinkovani čelični lim prema važećim standardima EN 10143, EN 10346 i EN 10169. Mikro profili: STANDARDNI.
 2. Jezgro: PUR ili PIR poliuretanska pena (nije opasna i štetna).
 3. Zaptivci za fiksiranje: omogućavaju dobru termoizolaciju i zaptivanje spojnica.
 4. Zavrtanj za lim sa EPDM gumicom i zaptivkom.
 5. Metalna kupola sa zaptivkom.

Termoizolacijski krovni panel IsoAc 5 može se koristiti kao spoljašnji poklopac za širok spektar radova, kao što su:

 • Industrijske hale;
 • Šoping centri;
 • Magacini;
 • Gradilišna organizacija (montažni moduli); 
 • Hladnjače u prehrambenoj industriji;
 • Socijalno-kulturne zgrade (škole, kafeterije, sportske hale, itd.).

Dostupne širine

 • 30 –150 mm.

Dostupne veličine:

 • Dužina: 2000-13500 mm;
  • Dozvoljena odstupanja:
   • Za dužine manje od 3 m: ± 5 mm;
   • Za dužine veće od 3 m: ± 10 mm.
  • Širina: 1000 mm;
   • Dozvoljena odstupanja: ± 2 mm.

Napomena: IsoAc 5 termoizolacioni paneli do 15000 mm ili kraći od 2000 mm se mogu napraviti samo nakon prethodne konsultacije sa tehničkim sektorom.

Glavne karakteristike IsoAc 5 panela:

 • Smanjena težina, između 9-14 kg/m2
 • Smanjeni koeficijent toplote u poređenju sa drugim građevinskim materijalima;
 • Ne propuštaju vazduh i vlažnost zbog velikog broja ćelija zatvorenih poliuretanskom penom.

Pribor

Proizvodi se isporučuju zajedno sa celokupnim priborom koji je potreban za montiranje:

 • Metalni pribor (delovi ploča) - isporučuju se u boji panela.
 • Delovi za fiksiranje

 

Pakovanje

IsoAc 5 termoizolacioni zidni paneli pakuju se po veličini i boji, direktno na proizvodnoj liniji i zaštićeni su rastegljivom folijom prilikom pakovanja kako bi se izbegla oštećenja ofarbanih strana.

Dozvoljeno opterećenje:

U * - koeficijent toplotnog prenosa.
U1 - koeficijent toplotnog prenosa uzimajući u obzir geometriju profila panela i termički uticaj spoja.
U2 - koeficijent toplotnog prenosa uzimajući u obzir geometriju profila panela. * Izračunato prema EN 14509: 2013, metoda (A.10). Standardna dužina panela je između 2 i 13,5 m. Paneli do maksimalno 15 m ili kraći od 2 m mogu se proizvoditi samo uz prethodnu konsultaciju tehničkog odeljenja.

Ako je dužina krova veća od standardne dužine za isporuku panela, krov može biti načinjen od 2 panela spojena zajedno preklapanjem spoljne ploče panela na udaljenosti od 150-250 mm, u zavisnosti od nagibu krova. Dimenzije površine za preklapanje koje zavise od nagiba krova:
- za nagib P> 15% - minimalno preklapanje 150 mm
- za nagib P≤15% - minimalno preklapanje 250 mm

Rezanje donjeg lima i jezgra od pene na potrebnoj udaljenosti može se obaviti neposredno u fabrici. Uklanjanje lima i jezgra od pene na području koje se preklapa vrši se u gradilište. Da bi se odradilo rezanje, minimalna dužina panela treba da bude 5 m.

Dimenzijske toleransije prema EN 14509 – 2013:

DUŽINA <= 3000 mm

± 5 mm

DUŽINA > 3000 mm

± 10 mm

Odstupanje od perpendikularnosti

6 mm

KORISNA ŠIRINA

± 2 mm

DEBLJINA (D) <= 100 mm

± 2 mm

DEBLJINA (D) > 100 mm

± 2 %