IsoAgro 5 termoizolacioni krovni paneli

IsoAgro paneli se preporučuju za krovove poljoprivrednih i zoološko-tehnoloških zgrada gde je nagib krova najmanje 7%. Ova vrsta panela dostupna je sa 3 ili 5 rebara, jedna strana je napravljena od staklenog vlakna, a druga od ofarbanog čeličnog lima sa jezgrom od poliuretanske PUR pene.

Proizvodni centri: Bistrica i Leskovac

  1. Ofarbani pocinkovani čelični lim prema važećim standardima EN 10143, EN 10346 i EN 10169. Mikro profili: STANDARDNI.

  2. Jezgro: PUR poliuretanska pena (nije opasna i štetna).

  3. Stakleno vlakno je otporno na mikroorganizme, bakterije ili kiseline koje su uglavnom prisutne na farmama. Debljina: 0,5 mm. Boja: zagasito bela

  4. Zavrtanj za lim sa EPDM gumicom i zaptivkom.

  5. Metalna kupola sa zaptivkom.

  6.  

Dopuštena opterećenja:

D
(mm)
Težina
[kg]/m2
U*
[W/m2K]
 
Izračunate vrednosti, opterećenje snegom [kN/m2]
0.751.001.50
U1U2Dozvoljena udaljenost između oslonaca [m]
406.800.520.502.52.11.8
507.200.430.412.52.11.8
607.600.360.352.52.11.8
808.300.270.262.52.11.8
1009.000.220.212.52.11.8

U * - koeficijent toplotnog prenosa.

U1 - koeficijent toplotnog prenosa uzimajući u obzir geometriju profila panela i termički uticaj spoja.

U2 - koeficijent toplotnog prenosa uzimajući u obzir geometriju profila panela.

Standardna dužina panela je između 2 i 10 m. Paneli koji imaju dužine veće od toga, mogu se proizvoditi samo uz prethodnu konsultaciju tehničkog odeljenja.

Dimenzijske toleransije: 

DUŽINA između 2.000 – 4.000 mm± 10 mm
DUŽINA > 4.000 mm± 15 mm
Odstupanje od perpendikularnosti5 mm
KORISNA ŠIRINA± 7,5 mm
DEBLJINA (D) = 40 mm± 3 mm
DEBLJINA (D) = 50, 60 mm± 4 mm
DEBLJINA (D) = 80, 100 mm+ 6, – 4 mm