Zidni termoizolacioni panel sa vidljivim spojem

IsoPer N termoizolacijski zidni paneli sa vidljivim pričvršćivačima mogu se montirati i horizontalno i vertikalno, i oni predstavljaju praktično i ekonomično rešenje za sve one koji žele pouzdane i otporne panele sa vidljivim pričvršćivačima. 

Proizvodni centri: Bistrita i Leskovac

Proizvodni centri: Bistrita i Leskovac

 1. Ofarbani pocinkovani čelični lim prema važećim standardima EN 10143, EN 10346 i EN 10169. Mikro profili: STANDARDNI, PLISSE, LIS.

 2. Jezgro: PUR ili PIR poliuretanska pena (nije opasna i štetna).

 3. Zaptivci za fiksiranje: omogućavaju dobru termoizolaciju i zaptivanje spojnica. D = 40 mm paneli se isporučuju bez zaptivaka za fiksiranje. D = 40 mm paneli se isporučuju sa zaptivcima za fiksiranja samo na zahtev klijenta.

 4. Zavrtanj za lim sa EPDM gumicom i zaptivkom

Vrste mikroprofilacija metalnih površina za panele

Upotrebe

Termoizolacijski zidni paneli sa vidljivim pričvršćivačima u ponudi kompanije TeraSteel mogu se koristiti kao spoljašnji poklopci za širok spektar radova, kao što su: 

- Industrijske hale;
- Šoping centri;
- Magacini;
- Gradilišna organizacija (montažni moduli);
- Hladnjače u prehrambenoj industriji;
- Socijalno-kulturne zgrade (škole, kafeterije, sportske hale, itd.);
- Unutrašnje pregrade za sve tipove konstrukcija. 

Glavne karakteristike IsoPer N panela:

 • Smanjena težina, između 9-14 kg/m2;

 • Smanjeni koeficijent toplote u poređenju sa drugim građevinskim materijalima;

 • Ne propuštaju vazduh i vlažnost zbog velikog broja ćelija zatvorenih poliuretanskom penom.

Pribor

Proizvodi se isporučuju zajedno sa celokupnim priborom koji je potreban za montiranje:

 • Metalni pribor (delovi ploča) - isporučuju se u boji panela.

 • Delovi za fiksiranje.

Dostupna debljina

Dostupna je sledeća debljina IsoPer N termoizolacionih zidnih panela sa vidljivim pričvršćivačima:

 • 30 mm,

 • 40 mm,

 • 50 mm,

 • 60 mm,

 • 80 mm,

 • 100 mm,

 • 120 mm

 • 160 mm

 • 180 mm

Dostupna je sledeća veličina IsoPer N termoizolacionih zidnih panela sa vidljivim pričvršćivačima:

 • Dužina: 2000-13500 mm;

  • Dozvoljena odstupanja:

   • Za dužine manje od 3 m: ± 5 mm;

   • Za dužine veće od 3 m: ± 10 mm.

  • Širina: 1000 mm;

   • Dozvoljena odstupanja: ± 2 mm.

Napomena: IsoPer A termoizolacioni paneli do 15000 mm ili kraći od 2000 mm se mogu napraviti samo nakon prethodne konsultacije sa tehničkim sektorom.

Dozvoljena opterećenja:

U * - koeficijent toplotnog prenosa.

U1 - koeficijent toplotnog prenosa uzimajući u obzir geometriju profila panela i termički uticaj spoja.

U2 - koeficijent toplotnog prenosa uzimajući u obzir geometriju profila panela. * Izračunato prema EN 14509: 2013, metoda (A.10).

Standardna dužina panela je između 2 i 13,5 m. Paneli do maksimalno 15 m ili krači od 2 m mogu da se proizvode samo uz prethodno savetovanje tehničke službe.

Dimenzijske toleransije prema EN 14509 – 2013

DUŽINA <= 3000 mm± 5 mm
DUŽINA > 3000 mm± 10 mm
Odstupanje od perpendikularnosti6 mm
KORISNA ŠIRINA± 2 mm
DEBLJINA (D) <= 100 MM

± 2 mm

DEBLJINA (D) >100 MM± 2%