Pocinkovani profili

Proizvodni centar: Bistrica/ Rumunija

Kompanija TeraSteel je otvorila novi proizvodni centar 2013. godine da bi podržala svoje klijente i ponudila im kompletna rešenja. Ovaj centar je specijalizovan za proizvodnju lakih profila od hladnog pocinkovanog čelika. 

Laki profili od hladnog pocinkovanog čelika spadaju u kategoriju proizvoda koji se veoma brzo razvijaju zbog svojih pogodnosti. 

Danas kompanija TeraSteel nudi sisteme profila tipa Y, C, U i Σ, sa visinom delova od 100 mm do 400 mm, debljinom od 1-4 mm i dužinom od 2m do 13,5 m (ili čak sa velikim dužinama do 15m).

Hladni profili se mogu koristiti i kao:

 1. a) strukturalni čelični delovi (glavni delovi) za građevinarstvo, industrijske konstrukcije ili farme;

 2. b) sekundarni elementi zgrada, krov na rožnjače ili krovne raspinjače;

Bazni materijal je pocinkovani čelični lim u skladu sa standardima SR EN 10143 i SR EN 10346. Tolerancija dimenzija i oblika ispunjava zahteve standarda SR EN 10162 i SR EN 1090-2. Operativne karakteristike proizvoda su u skladu sa standardima SR EN 1090-1 +A1 i SR EN 1090-2 +A1 i građevinskim dizajnom.    

Profili mogu biti napravljeni sa automatskim rupama prema zahtevima proizvoda. Laki profili od pocinkovanog čelika prave se progresivnim hladnim oblikovanjem pocinkovanih čeličnih lamela koje prolaze kroz nekoliko setova rolni. 

 1. a) strukturalni čelični delovi (glavni delovi) za građevinarstvo, industrijske konstrukcije ili farme;

 2. b) sekundarni elementi zgrada, krov na rožnjače ili krovne raspinjače;

Bazni materijal je pocinkovani čelični lim u skladu sa  standardima SR EN 10143 i SR EN 10346. Tolerancija dimenzija i oblika ispunjava zahteve standarda SR EN 10162 i SR EN 1090-2. Operativne karakteristike proizvoda su u skladu sa standardima SR EN 1090-1 +A1 i SR EN 1090-2 +A1 i građevinskim dizajnom.    

Profili mogu biti napravljeni sa automatskim rupama prema zahtevima proizvoda. Laki profili od pocinkovanog čelika prave se progresivnim hladnim oblikovanjem pocinkovanih čeličnih lamela koje prolaze kroz nekoliko setova rolni. 

Upotrebe

Zgrade koje su pogodne za ovaj konstrukcijski sistem:

 • magacini

 • proizvodne hale

 • razne uslužne hale (auto servisi, perionice, male radionice, poljoprivredne farme);

Koriste se u građevinarstvu kao komponente za: 

 • glavne strukture (ramovi sa stubovima i gredama);

 • sekundarne strukture (koje podržavaju poklopce i kapke);

 • grede za međuspratove;

 • rešetkaste farme (pomešani delovi C i/ili Σ);;

 • potkrovlja, tavane.

Prednosti pocinkovanih konstrukcija:

 • Kratki rokovi i smanjeni troškovi proizvodnje:

 • Smanjeno radno vreme zbog mogućnosti pravljenja rupa (za zavrtnje) direktno na proizvodnoj liniji;

 • Eliminiše vreme i troškove izvršenja za pripremu i zaštitu metalne površine (peskarenje, nanošenje osnovnog premaza, farbanje) koji važe za klasične metalne konstrukcije;

 • Brzo montiranje delova pomoću zavrtnja za pričvršćivanje;

 • Smanjeni transportni troškovi zbog smanjene težine delova;

 • Brzo i jednostavno montiranje na lokaciji;

 • Precizno i detaljno obavljanje radova;

 • Dugotrajnost zgrada napravljenih od pocinkovanih konstrukcija, bez dodatnih troškova održavanja;

 • 100 % rasklopivi sistemi;

 • Reciklažni sistem;

 • Bolja otpornost na zemljotrese od klasičnih konstrukcija.

Prednosti pocinkovanih TeraSteel profila: 

 • Raznolikost Z, C, U, Sigma veličina profila, sa visinom profila između 100-400 mm i debljinom limova između 1,00-4,00 mm;

 • Mogućnost obrade određenih profila u specijalnim veličinama prema specifikaciji kupca;

 • Mogućnost pravljenja različitih rupa (veličina i oblika) direktno na proizvodnoj liniji;

 • Rupe mogu imati različite prečnike od 12 do 18 mm, koje zajedno mogu napraviti različite vrste rupa.

Z profil

Opšte karakteristike

Koriste se naročito kao krovne rožnjače  

Tehničke karakteristike

 • visina delova: 100-400 mm;

 • b1,b2 = 38÷100mm; c1,c2 = 13÷30mm; (c1/b1) max=0.4; (c2/b2) max=0.4; (b1,b2/ h) max=0.5; r=4 mm;

 • ugao savijanja = 90º;

 • debljina: od 1 do 4 mm;

 • standardna dužina za sečenje: 200-13500 mm; za ostale dužine, molimo Vas da kontaktirate tehnički sektor kompanije TeraSteel.

 • profili se mogu napraviti sa automatskim rupama;

 • profili se mogu napraviti sa jednakim ili nejednakim stranama;

 • Kvalitet materijala: S350GD+Z275

C profil

Opšte karakteristike 

Koriste se naročito kao krovne raspinjače

Tehničke karakteristike 

 • visina delova: 100-400 mm;

 • b1,b2 = 38÷100mm; c1,c2 = 13÷30mm; (c1/b1) max= 0.4; (c2/b2) max= 0.4; (b1,b2/ h) max=0.5; r=4 mm

 • ugao savijanja = 90º;

 • debljina: od 1 do 4 mm;

 • standardna dužina za sečenje: 2000-13500 mm; za ostale dužine, molimo Vas da kontaktirate tehnički sektor kompanije TeraSteel.

 • profili se mogu napraviti sa automatskim rupama;

 • profili se mogu napraviti sa jednakim ili nejednakim stranama;

 • Kvalitet materijala: S350GD+Z275.

Σ profili

Opšte karakteristike

Koriste se naročito za pravljenje stubova i složenih greda

Tehničke karakteristike

 • visina delova: 200-400 mm;

 • b1,b2 = 38÷100mm; c1,c2 = 13÷30mm; (c1/b1) max= 0.4; (c2/b2) max= 0.4; (b1,b2/ h) max=0.5; 32< (d1, d2) <48 mm; u, v=140º; r=4 mm;

 • ugao savijanja = 90º;

 • debljina: od 1 do 4 mm;

 • standardna dužina za sečenje: 2000-13500 mm; za ostale dužine, molimo Vas da kontaktirate tehnički sektor kompanije TeraSteel.

 • profili se mogu napraviti sa automatskim rupama;

 • profili se mogu napraviti sa jednakim ili nejednakim stranama;

 • Kvalitet materijala: S350GD+Z275.

Profil U

Opšte karakteristike

Koriste se naročito kao vodeći profili

Tehničke karakteristike

 • visina delova: 100-400 mm;

 • b1,b2 = 38÷100mm; (b1,b2/ h) max=0.6; r=4 mm

 • ugao savijanja = 90º;

 • debljina: od 1 do 4 mm;

 • standardna dužina za sečenje: 2000-13500 mm; za ostale dužine, molimo Vas da kontaktirate tehnički sektor kompanije TeraSteel.

 • profili se mogu napraviti sa automatskim rupama;

 • profili se mogu napraviti sa jednakim ili nejednakim stranama;

 • Kvalitet materijala: S350GD+Z275.

Za čelične strukturne elemente (pocinkovani profili) izdat je Sertificat o usklađenosti za kontrolu proizvodnje u fabrici br 2003 – CPR – 726 od strane organa za certifikaciju SRAC CERT S.R.L; na navedene proizvode se stavlja oznaka o usklađenosti CE.