TeraSteel je dobavljač širokog asortimana zavrtnja za lim koji su predviđeni uz gumicu ili zaptivke za fiksiranje svih vrsta struktura (metalne, drvene, betonske). 

Dostupna paleta boja: standardne boje metalnih površina za palete. 

Takođe nudimo metričke zavrtnje za proizvodnju montaža od pocinkovanih profila. 

 

Proizvodni centar: Bistrița

Napomene

Preporučuje se fiksiranje krovnih panela za table sa brojem zavrtnja koji odgovara broju rebara (najmanje 3/m2). Preporučuju se kupole za svaki zavrtanj. Preporučuje se da se zid pričvrsti za pomoćne panele pomoću najmanje 3 zavrtnja po m2. Potrebno je povećati broj zavrtanja kada su paneli fiksirani na ivici zgrade! 

KUPOLE

Koriste se za konsolidaciju pričvršćenih krovnih panela.

One omogućavaju ukrućenje i bezbednost. Mogu se dostaviti u svim bojama RAL palete.  

POKLOPCI

Na zahtev kupca, mogu se dostaviti i poklopci iste boje kao spoljašnja strana fasadnih panela.

 

ZAPTIVNE TRAKE

Butil traka je  elastomerni polimer visokih performansi, istisnut na posebnoj vrsti papira, koji se koristi za dodatno zaptivanje krovnih slojevitih panela, kao i za spajanje čeličnih limova. Ona omogućava pravilno zaptivanje vode i vlage.     

Samolepljiva polietilenska traka se koristi za zaptivanje spojeva između slojevitih panela i krovnih prozora, kao i za zaptivanje raznih spojeva između čeličnih limova.    

 

Pentru structuri metalice cu
grosime de până la 6 mm
UTILIZARE
tip panou - grosimi panou
DIMENSIUNIOBSERVAȚII
IsoPer - 30, 406.3 x 62 v16
IsoPer - 50, 606.3 x 82 v16
IsoPer - 80, IsoAc - 30, 406.3 x 102 v16
IsoPer - 100, IsoAc - 50, 606.3 x 122 v16
IsoPer - 120, IsoAc - 806,3 x 152 v16
IsoAc - 1006.3 x 172 v16
IsoAc - 120, IsoFrig - 1506.3 x 195 v16
Pentru structuri metalice cu
grosime de până la 12 mm
UTILIZARE
tip panou - grosimi panou
DIMENSIUNIOBSERVAȚII
IsoPer - 306.3 x 70 v16
IsoPer - 406.3 x 80 v16
IsoPer - 50, 606.3 x 95 v16
IsoPer - 80, IsoAc - 30, 406.3 x 115 v16
IsoPer - 100, IsoAc - 50, 606.3 x 135 v16
IsoPer - 120, IsoAc - 806.3 x 155 v16
IsoAc - 100, 120, IsoFrig - 1506.3 x 195 v16
IsoFrig - 2006.3 x 235 v16
Pentru camere frigorificeUTILIZARE
tip panou - grosimi panou
DIMENSIUNI
IsoFrig - 1506.3 x 195 v16 inox
IsoFrig - 2006.3 x 245 v16 inox
Pentru structuri metalice cu
grosime de până la 6 mm
UTILIZARE
tip panou - grosimi panou
DIMENSIUNIOBSERVAȚII
IsoPer - 30, 40, 506.3 x 100 GTW
IsoPer - 60, IsoAc - 306.3 x 120 GTW
IsoPer - 80, IsoAc - 40, 506.3 x 140 GTW
IsoPer - 100, IsoAc - 606.3 x 160 GTW
IsoAc - 120, IsoAc - 80, 1006.3 x 210 GTW
IsoAc - 1206.3 x 260 GTW
Pentru structuri metalice cu
grosime de până la 6 mm
UTILIZARE
tip panou - grosimi panou
DIMENSIUNI
IsoPer - 30, 40, 506.3 x 100 BS
IsoPer - 60, IsoAc - 306,3 x 120 BS
IsoPer - 80, IsoAc - 40, 506.3 x 140 BS
IsoPer - 100, 120, IsoAc - 60, 806.3 x 160 BS
IsoAc - 1006.3 x 180 BS
IsoAc - 1206.3 x 200 BS
NIT ORB - pentru îmbinarea prin
suprapunere a profilelor din tablă
OBSERVAȚII